شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

فردا؛ عرضه 66 هزار کیلووات درهرساعت برق در تابلوی برق بازار فیزیکی

تاریخ درج خبر: 11 شهريور ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی امروز(99/06/11)، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، 3،250 ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش بیش از 29 میلیارد و 824 میلیون ریال معامله گردید. همچنین، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در نماد پرند200،000 گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش 1 میلیارد و 150 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/07/10 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/06/15 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/06/15 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید. در جلسه معاملاتی آتی (شنبه 99/06/12) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 66،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌های افق تامین انرژی طوس- نیروگاه طوس و تولید نیروی برق خلیج فارس- نیروگاه خلیج فارس برای دوره تحویل هفتگی شهریور عرضه خواهد شد.

بالا