شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

رجبی مشهدی: مصرف زیر الگوی مصرف در برق امید امکان پذیر است

تاریخ درج خبر: 17 شهريور ماه سال 1399

به گزارش برق نیوز، سخنگوی صنعت برق گفت: ممکن است تعدادی از واحد‌های خالی جزء برآورد‌ها و تخمین‌های اولیه لحاظ شده باشد که در آینده و با توجه به رسانه‌ای شدن الگوریتم مشخص کردن مشترکین کم مصرف، برآورد‌ها دقیق‌تر خواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال که عدد ۳۰ میلیون نفر بهره‌مند از طرح برق رایگان به چه نحوی مشخص شده است؟ گفت: تعداد ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک برق خانگی در طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در رده مشترکین کم مصرف رده‌بندی شده‌اند. بنابر این برآورد و استناد به شاخص بعد خانوار در این سال‌ها ۳۰ میلیون نفر جزء افرادی دسته بندی می‌شوند که در صورت تداوم کم مصرفی، در طرح برق امید از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به اینکه ممکن است، انشعاب برق تعدادی از این مشترکین کم مصرف متعلق به واحد‌های مسکونی خالی باشد، گفت: ممکن است تعدادی از واحد‌های خالی جزء برآورد‌ها و تخمین‌های اولیه لحاظ شده باشد که در آینده و با توجه به رسانه‌ای شدن الگوریتم مشخص کردن مشترکین کم مصرف، برآورد‌ها دقیق‌تر خواهد شد.

* مصرف برق، زیر الگوی مصرف امکان پذیر است

وی در تشریح تطبیق برآورد‌های انجام شده برای تعیین الگوی کم مصرفی با واقعیت مصرف برق در کشور، افزود: در ماه‌های غیر گرم سال، در شرایطی که یک خانوار از یخچالی با متوسط مصرف ۳۰ تا ۳۵ کیلووات ساعت در ماه استفاده کند، همچنین تلویزیون نیز ۱۳ تا ۱۵ کیلووات ساعت برق مصرف کند و ۱۳ کیلووات ساعت نیز به روشنایی اختصاص یابد و همچنین توجه به سایر مصارف برقی می‌توان دریافت که کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در ماه به برق نیاز دارد که این آمار از تطبیق برآورد‌ها با طرح برق امید خبر می‌دهد.

رجبی مشهدی، ضمن اشاره به اینکه مشترکینی که در رده خوش مصرف هستند، می‌توانند با صرفه جویی ۱۰ درصدی از تخفیف صددرصدی برق نیز برخوردار شوند، گفت: ۸.۴ میلیون خانوار کم مصرف در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در شرایطی در جرگه کم مصرف‌ها بودند که هیچ طرح تشویقی در دستور کار نبود. در حقیقت با وجود طرح‌های تشویقی متعدد و همچنین طرح برق امید، به نظر می‌رسد اهداف این طرح در زمینه صرفه‌جوی در مصرف برق، تحقق یابد.

بالا