شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

کارنامه صنعت برق در مرداد ۹۹

تاریخ درج خبر: 19 شهريور ماه سال 1399

عملکرد صنعت برق در ماه میانه فصل تابستان بررسی شد. داده‌های دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد انرژی دریافتی و ارسالی در پایان مرداد‌ماه امسال نسبت به پایان تیرماه به‌ترتیب ۴۳ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین طبق آمارها، بهره‌برداری از واحد‌های جدید نیروگاهی تا پایان مرداد نسبت به ماه قبل، ۶/ ۳۱ درصد افزایش را ثبت کرده است.

تصویر آماری بخش برق

ارزیابی مصرف برق کشور تا پایان مرداد ۹۹ نشان می‌دهد مصرف برق تا پایان این ماه در بخش صنعتی (۳۶ درصد) بیش از سایر موارد مصرف بوده است. مصرف برق (کل فروش) تا پایان مرداد ۹۹ در مقایسه با پایان تیر ۹۹ (۸۹۹۵۴ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۵ درصد افزایش داشته است. آمار وضعیت مشترکان برق تا پایان مرداد ۹۹ هم حاکی است، تعداد مشترکان برق تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان تیر ماه (۳۶۹۸۳ هزار مشترک)، ۹/ ۰درصد افزایش را به ثبت رسانده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه توزیع برق کشور تا پایان مردادماه امسال در وضعیت مساعدی به‌سر برده است. مجموع طول شبکه فشار متوسط و ضعیف، تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان اسفند ۹۸، ۷۹/ ۰ درصد افزایش داشته است. تعداد و ظرفیت ترانسفورماتور‌های برق کشور تا پایان مرداد امسال نسبت به پایان اسفند ۹۸، به‌ترتیب ۴/ ۰ و ۳/ ۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

ضعیت برق روستایی تا پایان مرداد ماه امسال هم بیانگر آن است که تعداد روستا‌های برق‌دار‌شده تا پایان این ماه نسبت به پایان تیر، ۲/ ۰درصد افزایش داشته است. طول شبکه فشار روستایی (متوسط و ضعیف) تا پایان مرداد امسال (۲۴۶۴۱۸ کیلومتر) نسبت به پایان تیر ۹۹، حدود ۱۲/ ۰ درصد افزایش داشته است. تعداد ترانسفورماتور روستایی تا پایان مرداد ۹۹ هم نسبت به پایان تیرماه، ۱۹/ ۰ درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت ترانسفورماتور روستایی تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان تیرماه، ۰۸/ ۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق آبی تا پایان مردادماه امسال (۳۰۳۴ گیگاوات ساعت) حکایت از آن دارد که تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به تیرماه (۳۰۳۷ گیگاوات ساعت)، ۱/ ۰ درصد کاهش داشته است.

عملکرد انرژی‌های تجدیدپذیر

گزارش عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک امسال نشان می‌دهد ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته (۸۳۱ مگاوات)، ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش مربوط به نیروگاه‌های فتوولتائیک و برق‌آبی کوچک است. میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در مرداد ۹۹ هم نسبت به ماه گذشته (۱۵۹ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۷ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین آمار‌ها حکایت از آن دارد که اجتناب از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۱۰۲ هزار تن)، ۱۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. میزان عدم مصرف سوخت فسیلی در مرداد نسبت به ماه قبل (۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی) هم ۱۸ درصد افزایش و میزان عدم مصرف آب در این بازه زمانی هم نسبت به ماه قبل (۳۵ میلیون لیتر) ۱۷ درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند.

بالا