شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

تاکید حائری بر کاهش هزینه‌ها در برق امید

تاریخ درج خبر: 19 شهريور ماه سال 1399

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان داشت: «چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»، برق امید، تخفیف و به بیانی دیگر پاداش همکاری مشترکان خانگی در نتیجه مشارکت برای صرفه‌جویی و تداوم الگوی کم‌مصرفی است، به نحوی که تداوم الگوی کم‌مصرفی منجر به کاهش هزینه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی است که فقط برای تامین نیاز ساعات بسیار محدودی از سال انجام می شود.

تقسیم مشترکان برق به پرمصرف،‌ خوش‌مصرف و کم‌مصرف گویای آن است که فضای لازم برای ظهور «تغییر رفتار مشترکان و مشارکت در کاهش هزینه‌ها و متعاقبا افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق و ایجاد بازار برق صرفه‌جویی‌شده» قابل طرح باشد.

در حال حاضر به دلیل گستردگی و فراگیری خدمات برق در کشور حدود ۵/ ۲۹ میلیون مشترک خانگی برق وجود دارد که ۵/ ۸ میلیون مشترک در گروه کم‌مصرف، ‌۵/ ۱۶ میلیون مشترک در گروه خوش‌مصرف و ۵/ ۴ میلیون مشترک در گروه پرمصرف تقسیم‌بندی می‌شوند.

به این ترتیب مادامی که ۵/ ۸ میلیون مشترک خانگی در گروه کم‌مصرف‌ها قرار دارند و در کاهش هزینه‌ها و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌های سنگین بخش تولید، انتقال و توزیع و به‌خصوص در تامین برق ساعات پیک شبکه مشارکت و همکاری می‌کنند، از برق امید بهره‌مند خواهند شد و به عبارت دیگر این گروه مشترکان، منفعت مشارکت در کاهش هزینه‌های صنعت برق را دریافت خواهند کرد و این فرصت برای سایر گروه‌های مشترکان خانگی نیز ایجاد شده است که با ممیزی مصرف برق،‌ نسبت به منطقی کردن مصرف اقدام کرده و با توجه به تعرفه‌های پلکانی برق به پله‌های پایین‌تر وارد شده و هزینه‌های برق‌شان نیز کاهش پیدا کند.

«چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»، برق امید، تخفیف و به بیانی دیگر پاداش همکاری مشترکان خانگی در نتیجه مشارکت برای صرفه‌جویی و تداوم الگوی کم‌مصرفی است، به نحوی که تداوم الگوی کم‌مصرفی منجر به کاهش هزینه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی است که فقط برای تامین نیاز ساعات بسیار محدودی از سال انجام می شود.

منبع: دنیای اقتصاد

بالا