شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

تهرانی‌ها از مهرماه به اداره برق مراجعه نکنید

تاریخ درج خبر: 26 شهريور ماه سال 1399

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: از اول مهر ماه در مناطق شهر تهران خدمات به صورت حضوری ارائه نخواهد شد و تمام خدماتی که مردم نیاز دارند از طریق سامانه‌هایی که اطلاع رسانی شده برای کسب رضایت مردم به صورت غیر حضوری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در پیک امسال شهر تهران علی رغم سال‌های گذشته روند کاهشی را شاهد بودیم، اظهار کرد: این در شرایطی است که انرژی بیشتری توزیع شد و خاموشی برنامه ریزی شده به دلیل کاهش تولید نیز نداشتیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با تاکید بر اینکه جلسات آمادگی پیک در حال برگزاری است، گفت: می‌بایست پروژه‌هایی تعریف شود و اصلاح شبکه نیز صورت گیرد، علاوه بر این یکسری برنامه‌های مدیریت مصرف نیز در دستور کار داریم.

بالا