شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

دستورالعمل اطلاعات مورد نیاز برای نیروگاه‌های تازه تاسیس تدوین شد

تاریخ درج خبر: 26 شهريور ماه سال 1399

دستورالعمل اطلاعات و امکانات مورد نیاز نیروگاه‌های تازه تاسیس کشور توسط «کمیته راهبری تجهیزات کنترلی شبکه» در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق ایران تدوین شد.

بر همین اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق با تشکیل «کمیته راهبری تجهیزات کنترلی شبکه» و با توجه به کد‌های شبکه برق، دستورالعمل‌های مورد استفاده در سایر کشورها، استاندارد‌های معتبر موجود از قبیل IEEE، WECC و همچنین براساس شرایط و محدودیت‌های موجود در شبکه برق ایران اقدام به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای این امر کرد. این گزارش می‌افزاید، «کمیته راهبری تجهیزات کنترلی شبکه» متشکل از متخصصان دانشگاهی، نیروگاهی و همچنین، متخصصانی از شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران است.

بالا