شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

فراخوان توانیر برای دریافت ساز و کار‌های اجرایی

تاریخ درج خبر: 7 مهر ماه سال 1399

شرکت توانیر فراخوانی با هدف دریافت ساز و کار‌های اجرایی که در شرکت‌ها یا اذهان همکاران وجود دارد و می‌تواند با کمترین هزینه از آن استفاده کند را منتشر کرد.

جلب مشارکت افراد مجرب و متخصص از طریق آیین نامه و رویه‌های اداری قابل تحقق نبوده لذا این فراخوان با هدف دریافت ساز و کار‌های اجرایی که در شرکت‌ها یا اذهان همکاران وجود دارد می‌تواند با کمترین هزینه از آن استفاده کند.

کلیه همکاران شاغل در صنعت برق و کلیه همکاران شاغل در شرکت توانیر مخاطبین این فراخوان هستند. مهلت ارائه پیشنهادات سه ماه از زمان اعلام فراخوان بوده است

بالا