شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

داد و ستد 756 هزار کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 8 مهر ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی (99/07/06)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 4,500 قرارداد معادل 756,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 430 میلیون ریال توسط شرکت‌ تولید نیروی جنوب غرب صبا برای دوره‎ تحویل هفتگی مهر عرضه و مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/07/06 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/07/10 پايان جلسه معاملاتي متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغاز گردید.

بالا