شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

نرخ معاملات برق در بورس چقدر است؟

تاریخ درج خبر: 12 مهر ماه سال 1399

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه قیمت تعرفه برق صنعتی ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: در شرایط کنونی معاملات برق در بورس با قیمت ۶۰ درصد قیمت برق صنعتی یعنی ۴۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت انجام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه قیمت تعرفه برق صنعتی ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: در شرایط کنونی معاملات برق در بورس با قیمت ۶۰ درصد قیمت برق صنعتی یعنی ۴۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت انجام می‌شود.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه تنها مشترکانی که دارای قرارداد اتصال هست و مصرف لحظه‌ای کارخانه آن‌ها بیش از ۵ مگاوات است می‌توانند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند، افزود: شرکت‌های که مصرف برق آن‌ها بیش از ۵ مگاوات در لحظه دارند در سال حدود ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق دارند که از میزان حدود ۱۷ میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس برق مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر قرارداد‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور داریم که به صورت خرید تضمینی و ۲۰ ساله است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گرانتر است برق آن‌ها هم از طریق خرید تضمینی انجام می‌شود. در واقع مبلغ خرید تضمینی متناسب با نوع نیروگاه میانگین ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است و برای برق حرارتی که دارای قرارداد خرید تضمینی هستند به ازای هر کیلوات ساعت ۲۳۰ تومان است و شرکت‌های که قرارداد خرید تضمینی آن‌ها پایان می‌یابد برق خود را در بازار عمده فروشی می‌فروشند که قیمت برق در اوج مصرف حدود ۱۰۰ تومان است.

مصطفی رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از تعداد مشترکان هر منطقه از کشور که از وسایل برقی پر مصرف متعدد استفاده نمی‌کنند را مشترکان کم‌مصرف تشکیل می‌دهند و این مشترکین که در یک ماه کم‌مصرف بوده اند و تخفیف ۱۰۰ درصد گرفته اند اگر درماه‌های بعد میزان مصرف بیشتری داشته باشد، شامل چرخه تخفیف نمی‌شود.

بالا