شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

پیشاهنگ بازنشسته شد و مجددا مدیر می‌شود/ مدیری از توزیع در سمت مهمترین معاونت برق حرارتی

تاریخ درج خبر: 12 مهر ماه سال 1399

تعدادی از مدیران فعلی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران که به بازنشستگی رسیده بودند بعد از سال‌ها مقامت و با پیگیری سازمان‌های بازرسی بالاخره بازنشسته شدند، اما دوباره در سمتی مهم به مدیرعاملی رسیده اند. میانگین سنی مدیران ارشد برق حرارتی از متوسط سنی مدیران صنعت برقی بالاست و جزو مسن‌ترین مدیران بخش برقی به حساب می‌آیند. حلقه خاصی از مدیران وجود دارند که سالهایت در این صنعت حکمرانی می‌کنند و گردش مدیریتی خارج از این حلقه به سختی اتفاق می‌افتد.

عجیب‌ترین اتفاق، جایگزینی ناصر اسکندری به جای عبدالرسول پیشاهنگ است. اسکندری که برداشتن آن از توزیع برق البرز با حاشیه های زیادی روبه رو شد، مدتی در توانیر حضور داشت و سپس به بخش تولید آمد تا پله‌های ترقی را در این حوزه با سرعت طی نماید.

ناصر اسکندری بدون هیچ سابقه‌ای در بخش تولید و منابع انسانی، چندی پیش جایگزین جمال آریایی "معاون منابع انسانی" مادرتخصصی برق حرارتی شد و این انتصاب با انتقادات زیادی روبه رو شد. الان مشخص می‌شود که قرار گرفتن اسکندری بجای پیشاهنگ از قبل برنامه ریزی شده بود و اسکندری چند ماهی قبل‌تر به مادرتخصصی برق حرارتی رفت تا با رزومه سازی برای وی، امکان قرار گرفتن در سمت مهم معاونت راهبری تولید برق حرارتی فراهم شود.

چندی پیش جمال آریایی معاونت منابع انسانی سابق مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی که بعد از سال‌ها پیگیری بازنشسته شد بود بلافاصله به سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت تولید برق دماوند که مدیریت بزرگترین نیروگاه حرارتی ایران را انجام می‌دهد، رسید. پیشاهنگ نیز به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران رفته و همان راه مدیران قبلی بازنشسته در بخش مدیریتی تولید را ادامه دهد.

میانگین سنی مدیران ارشد برق حرارتی از متوسط سنی مدیران صنعت برقی بالاست و جزو مسن‌ترین مدیران بخش برقی به حساب می‌آیند. حلقه خاصی از مدیران وجود دارند که سالهایت در این صنعت حکمرانی می‌کنند و گردش مدیریتی خارج از این حلقه به سختی اتفاق می‌افتد. این حلقه حتی در صورت بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی و خصولتی زیرمجموعه این نهاد می‌روند تا همچنان حضوری پررنگ در صنعت نیروگاهی ایفا کنند. حضوری که نتیجه آن در طی یک دهه گذشته وضعیت فعلی نیروگاهی ایران را رقم زده است.

حضور مدیران بازنشسته در شرکت‌های خصوصی و خصولتی وابسته به صنعت برق چه در بخش توزیع و انتقال و چه در تولید از مصداق‌های بازر تضادمنافع به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد علاوه بر قانون بازنشستگی اجباری باید قانون عدم بکارگیری بازنشسته ها در مناصب مرتبط قبلی هم ابلاغ گردد.

بالا