شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معارفه مدیر بازرگانی شرکت

تاریخ درج خبر: 11 شهريور ماه سال 1402

امروز شنبه مورخ 11 شهریور ماه آقای دکتر محمد جعفری اناری طی حکمی آقای سعید بشیری را به عنوان مدیر بازرگانی شرکت انتخاب و منصوب نمودند.

در این جلسه که با حضور همکاران شرکت برگزار گردید آقای دکتر جعفری توضیح دادند که با توجه به تجارب ایشان و آقای مهندس فردافشاری پیشنهاد دادند که با توجه به سابقه بیش از 10 ساله وی در شرکت و تجارب کسب کرده، نامبرده به عنوان مدیر بازرگانی جهت امور بازرگانی و تجارت برق با واحد معاونت اجرایی همکاری نمایند. انتظار می رود ضمن همکاری و تعامل با واحد بازرگانی نیروگاه شهید منتظرقائم با توجه به رسالت شرکت در حوزه تجارت انرژی (قراردادهای دوجانبه) در پیش برد اهداف مزبور موفق باشند.

نامبرده نیز ضمن تشکر از اعتماد مدیرعامل محترم شرکت ابراز امیدواری نمود که در راستای پیشبرد اهداف شرکت بتواند مفید و موثر واقع شود.

در پایان نیز همکاران شرکت ضمن تبریک این انتصاب برای وی آرزوی موفقیت نمودند.

تصویر حکم انتصاب:

بالا